Regulamin

  1. punkt pierwszy
  2. drugi
  3. i trzeci

Chrząszcz brzmi w trzcinie w szebrzeszczynie śżźć